Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2015

misiek2740
9212 b7f4

October 04 2014

misiek2740
3081 d360
Reposted byardtejackisbackinyourfaceimpostergrubyindieaninerikaeasyeirena

September 17 2014

misiek2740
6803 3266
Reposted bySebeczekimaradianka66pikkumyykrewzwodkaportecreationnoctuaowieczkiniolgushfullmoonsowavicodinswatinanatoryprzytulmniecountingstaarssasxxxypandathingbassmanpartyhardorgtfoArecaSmartychaanachronicWitcherniskowownuk

September 09 2014

misiek2740
2365 cc23 500
Reposted bynothingiseverythingmeiausagiKryptoniteschaafelentarie

August 11 2014

3595 5870
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaucieknijmi ucieknijmi
misiek2740
misiek2740
6355 f653 500
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viaFate46 Fate46

August 05 2014

misiek2740
5477 9215 500
Reposted byeternia eternia

August 04 2014

misiek2740
8015 7e0b
Reposted fromsz4kal sz4kal viaSomeoneAlone SomeoneAlone
misiek2740
8754 f41c 500
Reposted bySomeoneAloneshieeptonietak
misiek2740
' Nie ma Ciebie, a biorę Cię pod uwagę cały czas..'
------------------------------------------------------------------------


'- Jaka Ona była?
- A płakałeś kiedyś, synu?
- Każdy chyba..
- Ja płakałem, gorzko płakałem, jak było mi źle, jak jej nie było, nie miałem jej, a chciałem, potrzebowałem. Wiedziałem od początku, że tylko ją.. i tylko z nią, wszystko. Z nią leżeć w słońcu, z nią wędrować, jak oglądać świat to jej oczami, mówić, to jej ustami... ale znikała i nie miałem jej, i sił też nie miałem, i łamałem się jak sucha gałąź. I rwałem włosy z głowy, myśląc, jak ją zatrzymać, kiedy traciłem ją z oczu. Potrzebowałem jej głosu, śmiechu, jej łez, bardziej niż ona mnie całego... Myślisz, synu, że mi wstyd? Postawiłbym pomnik i zapisał to wszystko na nim, i klękałbym przed nim, do końca życia.'

_________________________________

' O wszystkim co nie jest Tobą. Co nie ma Twoich oczu..'
misiek2740
  Kolejne warstwy zdzieram, a Ty twarda jak skała lecz nic to nie zmienia bo wciąż jesteś moim punktem odniesienia...
— fb
Reposted fromGdybysByl GdybysByl

July 04 2014

misiek2740
0875 948c 500
Reposted bypiskraStoffanjabolmaxarayo

June 30 2014

misiek2740
4663 77ac
This is someone dying while having an MRI scan. Before you die, your brain releases tons and tons of endorphins that make you feel a range of emotions. Tragically beautiful.
Reposted fromszatatan szatatan viaSylvka Sylvka

June 01 2014

misiek2740
6465 a9de 500
Reposted byblubrakokosanka

May 26 2014

misiek2740
7839 85cc 500
misiek2740
7189 20fc
Reposted byMaxomatiPaseroVirusloozikerChlebekdanielbohrerSic616szpaqusbastinat0rDellfringer
misiek2740
6665 11a2
Reposted bySenyiaKobajashiLunarLitelizavetochka

May 20 2014

misiek2740
4911 2204
Reposted bybennytheastronautnaxilosfensigaf

May 12 2014

misiek2740
0189 19ca 500
Reposted byviperssj3mru3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl